Grisjakt nov -12

Vårt jaktlag ordnade tillsammans med grannlaget en gemensamhetsjakt på gris. Gränsen mellan markerna går längs med en höjd och sedan ner i flera planteringar. Grisarna har en tendens att alltid uppehålla sig längs gränsen så för att hindra att grisarna smet in på grannens gjorde vi såhär. Vi har fått mycket vildsvin på markerna de sista åren vilket har resulterat i flera trafikolyckor på intilliggande vägar så för att få ner antalet grisar var gemensamhetsjakten värd ett försök. Det skulle visa sig vara ett lyckat drag och det sköts några grisar under dagen.
För att få jakten mer effektiv hade vi hjälp av två valpar till pappas Kopov. Det är väldigt kul att ha möjlighet att följa hennes valpar och se hur de utvecklas till riktigt bra hundar. Det gick bra för hundarna som under dagen både arbetade med gris och älg och det sköts två grisar under dagen.
 

RSS 2.0